Wat doen we?

Onze vereniging ondersteunt het vrijeschoolonderwijs op Vrijeschool Kairos. Ons bestuur komt iedere zes weken bij elkaar. Onze doelstellingen zijn:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, het bestuur en het personeel van de school
  • het ondersteunen (van de instandhouding) van de school
  • het waarborgen van de kwaliteit en identiteit van het Vrijeschool onderwijs

Deze doelstellingen realiseren middels:

Vrijwillige ouderdonaties innen.

Een taak die we als bestuur op ons hebben genomen is het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen.

Ouderbetrokkenheid organiseren.

Onze vereniging heeft o.a. de volgende oudercommissies die een aantal terugkerende schoolactiviteiten organiseren: 

  • commissie Ouderacademie
  • commissie Jaarmarkt
  • commissie Avondvierdaagse
  • commissie Ouder- en Vriendenkoor
  • commissie Houtoven
  • commissie KiesKlas
  • commissie Groen

STATUTEN EN REGLEMENTEN

U kunt hier ons Huishoudelijk Reglement downloaden. Onze Statuten kunt u opvragen bij de voorzitter, via info@ouderverenigingkairos.nl